FUNDACIÓ VILADEMANY
 • DESCRIPCIÓ
  • El servei de Residència Assistida per a gent gran està format per un conjunt de 32 habitacions individuals i 14 de dobles i amb estances d’ús comú. Oferim un servei d’acolliment residencial integral i amb caràcter permanent o temporal.
 • DESTINATARIS I CONDICIONS REQUERIDES
  • Persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la substitució de la llar.
 • OBJECTIUS
  • Oferim un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones.
  • Afavorim la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
  • Estimulem aquelles funcions que presenten un deteriorament progressiu.
  • Activem la capacitat de relació dels usuaris
  • Oferim unes dietes adequades, garantint la correcta alimentació de l’usuari.
  • Garantim una higiene i uns controls de salut adequats
  • Proporcionem suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
 • FUNCIONS
  • Allotjament, acolliment, convivència i manutenció.
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
  • Higiene personal.
  • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
  • Manteniment de les funcions físiques i cognitives.
  • Readaptació funcional i social.
  • Dinamització sociocultural.
  • Suport social i familiar.
  • Bugaderia i repàs de la roba.
 • FUNCIONS OPCIONALS:
  • Servei de bugaderia (marcat de roba personal i roba plana).
  • Servei de transport (acompanyaments a centres de salut).
  • Servei de perruqueria.
  • Servei de podologia.
  • Servei de tele-assistència (telèfon, comandament a distància per emergències, control d’errants)
  • Servei de biblioteca.
   
 • RECURSOS HUMANS
  • Metge
  • Infermera
  • Psicòleg
  • Treballador social
  • Fisioterapeuta
  • Terapeuta ocupacional
  • Auxiliars de geriatria
  • Animació social