FUNDACIÓ VILADEMANY
 • DESCRIPCIÓ
  • El servei d’Habitatges Tutelats per a gent gran està format per un conjunt d’habitatges complets, 8 d’ells individuals i 2 de dobles, i amb estances d’ús comú. Ofereixen un servei d’acolliment alternatiu a persones grans autònomes, les circumstàncies socials de les quals no els permeten romandre en la pròpia llar. Constitueixen el domicili habitual de les persones usuàries, afavoreixen la màxima independència personal i també la vida comunitària i la integració social.
 • DESTINATARIS I CONDICIONS REQUERIDES
  • Persones grans, que gaudeixin d’autonomia per desenvolupar les activitats de la vida diària, siguin capaces de participar en el manteniment i cura de la llar i demostrin aptitud per a la convivència; així com també el seu cònjuge o parella i les persones que en depenguin amb qualificació de persona amb disminució.
  • Persones amb problemes d’habitatge (mal estat, de difícil accés, afectada per desnonament o expropiació, sense habitatge...), d’aïllament social, o de convivència, que no poden ser resolts en el medi familiar o en l’entorn habitual.
  • Persones capaces de tenir cura d’elles mateixes, tenir un bon estat físic i psíquic per poder realitzar les activitats de la vida diària de forma independent, així com no patir cap malaltia infecciosa o contagiosa i tenir una personalitat amb actituds que no dificultin una convivència estable.
 • OBJECTIUS
  • Oferim un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones grans.
  • Afavorim la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
  • Activem la capacitat de relació dels usuaris.
  • Oferim unes dietes adequades, garantint la correcta alimentació de l’usuari.
 • FUNCIONS
  • Habitatge equipat amb cuina, bany i sala dormitori.
  • Manteniment de les despeses d’aigua, calefacció i electricitat.
  • Telèfon a l’habitació per rebre trucades.
  • Sistema d’avís d’emergència en tauleta de nit i bany.
  • Suport de personal sanitari en emergències.
  • Neteja a fons de l’habitatge una vegada al mes.
  • Bugada de la roba plana dues vegades al mes.
  • Suport familiar.

   

 • FUNCIONS OPCIONALS :
  • Servei de menjador (esmorzar, dinar, berenar i sopar).
  • Servei de salut (controls de constants, comanda de receptes i administració de medicació, cures i ajuda en higienes).
  • Servei de fisioteràpia (sessions individuals i en grup).
  • Servei de neteja (fer el llit i neteja diària de l’habitatge).
  • Servei de bugaderia (rentat, planxat i marcat de roba personal i roba plana).
  • Servei de transport (acompanyaments a centres de salut).
  • Servei de tele-assistència (telèfon per realitzar trucades, comandament a distància per emergències).
  • Servei de perruqueria.
  • Servei de podologia.
  • Servei de biblioteca.
 • RECURSOS HUMANS
  • Metge
  • Infermera
  • Auxiliars de geriatria
  • Treballador social
  • Administració
  • Cuina
  • Neteja i bugaderia