FUNDACIÓ VILADEMANY
 • DESCRIPCIÓ
  • El servei de Centre de Dia per a gent gran dóna suport a les persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l’atenció pròpia de l’entorn familiar.
 • DESTINATARIS
  • Persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten constant atenció i supervisió i que les seves circumstàncies sociofamiliars requereixin la substitució de la llar durant el dia.
 • OBJECTIUS
  • Oferim un entorn compensatori de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d’atenció de les persones.
  • Afavorim la recuperació i el manteniment del màxim grau d’autonomia personal i social.
  • Mantenim la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions.
  • Estimulem aquelles funcions que presenten un deteriorament progressiu.
  • Activem la capacitat de relació dels usuaris.
  • Oferim unes dietes adequades, garantint la correcta alimentació de l’usuari.
  • Garantim una higiene adequada gràcies al bany adaptat.
  • Proporcionem suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents.
 • FUNCIONS
  • Funcions incloses en el servei:
  • Acolliment i convivència.
  • Atenció personal en les activitats de la vida diària.
  • Higienes personals.
  • Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut.
  • Readaptació funcional i social.
  • Dinamització sociocultural.
  • Suport familiar.
 • FUNCIONS OPCIONALS :
  • Servei de menjador (esmorzar, dinar, berenar i sopar).
  • Servei de bugaderia (rentat, planxat i marcat de roba personal i roba plana).
  • Servei de transport (recollida i retorn al domicili, acompanyaments a centres de salut).
  • Servei de perruqueria.
  • Servei de podologia.
  • Atenció en caps de setmana i festius.
 • RECURSOS HUMANS
  • Metge
  • Infermera
  • Auxiliars de geriatria
  • Psicòleg
  • Treballador social
  • Fisioterapeuta
  • Terapeuta ocupacional
  • Animador
  • Atenció indirecta
  • Administració
  • Cuina neteja i bugaderia